accali meaning in english

(K) One who lives a single life, an unmarried person. ontimanisi, ekangiga mandevadu, saṃsarapu pikulatalenivadu accaluganundu oraccaliganundu to be alone, to be quiet, free from perturbation. “carusilamukhyajalajalocanala, cerikabandhula celulaniksaname, pagarakujoraraka bahudurgamarga, magukohalamaharsi yasramasthalini, jerici manamu niscintanetenci, yarudhibalayukti naccaligaga, anikisannaddhulamai yandamavala.” Pativratya. 35.