adi meaning in english

 An affix (derived from adu) implying ‘doer’ or ‘performer,’ as mayalu tricks, mayaladi a rogue: muddulu fondness, mudduladi a fond girl: kulukulu graces, kulukuladi a lovely woman:takkulu pranks, takkuladi a cheat.