agamyamu meaning in english

[Skt.] adj. Inaccessible, impenetrable, impassable. povasakyamukanidi. agamya gamanamu, (vulgarly agamyagamanamu) incest, prostituion. vyabhicaramu. agamyagocaramaina inexplicable. agamyata agamyata. [Skt.] n. Inaccessibility: impossibility. pondasakyamukanidi A. 2. 29.