agavutagavulu meaning in english

[Tel.] n. Wedding gifts. pendlilo alluniki kuturiki yicce vastrabhusanadulu. “alludani yadubiddani yagavutagavulampakamu subhasobhanamani.” N. 9. 97.