akkalakara meaning in english

[Tel.] n. A medicinal root. Anacyclus Pyrethrum, or, the pellitory of Spain. javvaradosadiharadravyamu.