alaki meaning in english

n. A small vessel. kunda, kalasamu. “yaganilayambu kalapayugalasamulunu nalakulugagulu nadigagala bhandamulunu.” M. XIV. iii. 175.