alloneredu meaning in english

[Tel.] n. A kind of Myrtus Cyminum (Roxb.) its fruit being like a black cherry. See neredu or nereduallonerellu allo-nerellu. [Tel.] n. Salutations.nativisesamulu, dandamulu, “madhurapurilo mahimalu cendina, bala krsnunaku pranacaramu, mayasthalilo madhusudanunaku niratamballo nerellanukoni.” Hamsa. iv. 271. alloneredu patalu songs sung by women with a chorus allonerellallo. “inti yallonerellu gaurikalyanamu lancu.” panca. iv. 
ella sukhambulan̐jekona jelluta yauvanamunanda cikkina maripa tillune venneladinamula nallonerellugaka yavalagalave. rama. sunda: ka.ṃ