andolincu meaning in english

[Skt.] v. n. To swing. uguandolanamu andolanamu. n. Swinging, trembling, oscillation. ugadamuandolamu or andolika andolamu. n. A palankeen.andalamu, pallakiandolitamu andolitamu. adj. Moved, swung, agitated. ucabadina.