aparadhamu meaning in english

[Skt.] n. A fault, sin, guilt, (commonly) a fine, punishment, penalty. siksarhamaina karmamu, papamu, neramu, (vadukaganeramunakai puccukone rukalu. aparadhamunu mannincu or kacu to pardon, overlook. aparadhaksamayu to beg pardon. aparadhamu veyu to inflict a fine. aparadhamutiyu to take a fine. aparadhi n. An offender, delinquent. neramu cesinavaduaparaddhamu adj Criminal, guilty, erring, faulty. aparadhiyaina, papiyaina.