avyayamu meaning in english

[Skt.] adj. Imperishable, immutable, eternal. nasarahitamaina, nityamaina n. An indeclinable word, a particle. vibhaktivacanadulu leni sabdamuavyayudu a-vyayudu. n. He who is imperishable, i.e., God. nasarahitudu, nityudu, devudu.