butakamu meaning in english

[Tel.] n. A trick, guile, prank. maya, vancana. adj. False, delusive. butakalamari. butakidu or butakudu butakala-mari. n. A cheat, a liar, rogue, pretender. “butakulanu maya borigonucundu.” L. xxiv. 188.