dennamu meaning in english

[Tel.] n. A butt, a target. banadukadutu nilipina krtramalaksyamu, kutalaksyamu.

“ca alikula venireppayidaka narapaludu cacucu ndeni, sca lamati gamutuvulaku balaganilpinadeppa muyanan.” so. viii