dhagadhaga meaning in english

[Skt. anuk.] n. Brilliancy, glittering. adj. Bright. “dhagadhagagdhagitaratnamu.” Dasav. ix. 202. dhagadhagamanu or dhagadhagaladu dhaga-dhaga-m-anu. v. n. To glitter, to flash.