dhavalamu meaning in english

[Skt.] adj. White, bright. tellani. Fine, cakkani. n. Whiteness, telupu. dhavalamulu dhavalamulu. n. A kind of song. oka vidhamaina pata. dhavalima ordhavalimamu dhavalima. n. Whiteness. telupu.