dodda meaning in english

[Tel.] n. Plunder. kolla. doddakadu dodda-kadu. n. A plunderer. kolla pettuvadu. “gi doddakarlace barivoyeturpudikku.” u. hari. iii. doddakatte dodda-katte. n. A woman who plunders. kollapettunadi. doddagonu dodda-gonu. v. t. To plunder, to rob. kollagonu. doddavovu dodda-vava. v. n. To be plundered. kollapovu.