oharisahari meaning in english

[Tel.] adv. Pell mell, in a rout, backwards and forwards. venukaku mundariki. atamatamuga pesagi. tandopatandamu.

“ubhayabalambulumburikoni¬†yoharisahripenagucunde” M. VII. iii. 148.