olagamu meaning in english

[Tel.] n. An assembly, a court. koluvu, koluvu kutamu, perolagamu, or oddolagamu a great assembly. olagincu ola-gintsu. v. t. To serve kolucu, sevincu.