adiyalamu meaning in english

[Tel. adugu+alamu. alamu place.] n. A sign, mark, token. gurutu, cihnamu, adiyalamupattu to recognise. gurutupattu. “birudulatodi, godugulu nadiyalambulatodi, sidambulu vaipincukoni.” M. IV. v. 224.