otu meaning in english

[Tel.] adv. Surely; perhaps. “bhojanavelaniga ka lunina, vantakambu tinakundaga nerpagunotu bhaskara.” bhaskarasatakamu.